? – 1907

Zofia Aleksiejewna Tietiajew

Prawdopodobnie druga żona Michaiła Alekasandrowicza Tetyaeva.

Prawdopodobnie matka Władimira i Michaiła. A może innych dzieci?

Kilka dat

1907 – pojawia się jako mieszkanka Petersburga

16 lipca 1907 – śmierć.

Jej życie

Bardzo mało informacji…

Znaleźliśmy dwa ślady jej istnienia:

1/ w roczniku petersburskim 1907. Mieszka z mężem w Petersburgu, Kamiennoostrowskij prospekt 13.

2/ rejestr jej pochówku i zdjęcia jej grobu na cmentarzu Uspienskij. Zmarła 16 lipca, pochowana 19 lipca 1907 r., nr dep 1 usp, nr kwatery 7, nr grobowca 1.

Źródło