Leksykon

Ta strona zostanie wzbogacona, zapraszamy do powrotu do niej.

Rzeczywisty radca stanu (DSS)

W imperialnej Rosji, szlachta była koniecznie w służbie państwa, wojskowej lub cywilnej. Urzędnicy państwowi zostali podzieleni na 14 stopni „czinow”, co odpowiada stopniom wojskowym, od rejestratora szkół średnich do wszechmocnego kanclerza imperium. Pierwsze cztery naprawdę się liczyły, przynajmniej w XIX wieku.
Aby zrozumieć znaczenie klasy: W 1858 roku 671 mężczyzn pełniło funkcję czwartego czinu, w 1916 roku było ich 5356.

Rzeczywisty radca stanu (po rosyjsku DSS) miał prawo do tytułu Waszej Ekscelencji. DSS nalezy do 4 czinu.

Czinownikow uważano za szlachcicow poczawszy od 8 czinu. Od 4 czinu szlachectwo było dziedziczne.

 

(…) Rzeczywisci radcy stanu, tajni ministrowie gabinetu, są słusznie wyżsi od wszystkich innych [senatorów] i są najważniejsi. Ponieważ zachowują oni tajemnicę, składają sprawozdania suwerennym i wspomagają sprawy wewnętrzne i zewnętrzne państwa, takie jak traktaty pokojowe, awanse do rangi, instrukcje dla ambasadorów. Czytają i relacjonują wysyłki dyplomatyczne, witają ambasadorów zagranicznych, organizują z nimi konferencje i odwoluja ich. Car przekazuje za ich pośrednictwem swoje ukazy Senatowi, generałom i sędziom wyższego szczebla. („Predloženie iz inyh rang reglamentov sočinennoe” (RGADA, f. 370, op.1, d.16, l.50-56)

(…) W Rzymie i innych stanach ranga Wielkiego Kanclerza jest pierwszą i najwybitniejszą; we Francji, Anglii i Danii Wielki Kanclerz przewodniczy tajnej Radzie lub Parlamentowi. Admiralowie, marszałkowie polowi i generałowie są częścią tego gabinetu i mają taką samą rangę [jak Rzeczywisci radcy stanu].

(…) Rzeczywisci radcy stanu nie spotykają się regularnie w danym kolegium, lecz są zatrudnieni na konferencjach i komisjach. Są oni również wysyłani z nadzwyczajnymi tajnymi misjami.

Źródło: Le conseil du tsar dans la culture politique de l’époque pétrovienne. La genèse du Conseil suprême secret, fin XVIIe s.-1726. Anna Żukowska-Lecerf ; Henri Troyat “La vie quotidienne en Russie au temps du dernier tsar” (“Codzienne życie w Rosji w czasach ostatniego cara”). Encyklopedia