1869 – 1942

Wiera Michajłowna Tietiajewa

Córka Michaiła Aleksandrowicza Tetiajewa.

Kilka dat

1869 – narodziny

1902 – członkini Charkowskiego Komitetu Rosyjskiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej

Marzec 1903 – Niżny Nowogród, pielęgniarka w szpitalu Babuszkin

15 kwietnia 1903 – aresztowana, wysłana do guberni grodzieńskiej

przed 1911 – powrót do Petersburga

styczeń 1942 – śmierć w Leningradzie.

Jej zaangażowanie polityczne

Podobnie jak jej brat Władimir, była członkinią i działaczką Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji. Partia ta, założona w 1898 r., została podzielona w listopadzie 1903 r. na «bolszewików» i «mienszewików». Mienszewicy, właściwa Partia Socjaldemokratyczna, zostali później wykluczeni z istnienia.

Charków

1902 – Członkini Charkowskiego Komitetu Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji.

Niżny Nowogród

1903 – została aresztowana 15 kwietnia 1903
Przeniosła się do tego miasta w marcu, a zaraz potem została aresztowana, na fali aresztowań. Później została wysłana do prowincji Grodno (być może do majątku ojca?).

Używała pseudonimu (a może to pomyłka?) : Тюмяева В. И. (W. I. Tiumiajewa).

Źródło: Korespondencja Lenina i redakcji «Iskry» z socjaldemokratycznymi organizacjami Rosji. 1900 – 1903: zbiór dokumentów w trzech tomach. Tom 3: styczeń-sierpień 1903.(ros.)

Życie zawodowe

Miejsce pracy Wiery Michajłowny Tietiajew pojawia się po raz pierwszy w katalogu petersburskim z 1901 roku: jest to szpital pediatryczny księcia Piotra Georgiewicza w Oldenburgu (dziś szpital Rauhfusa).

Przed 1903 r. mieszkała w Charkowie, gdzie była bardzo aktywna politycznie.

W 1903 roku przeniosła się do Niżnego Nowogrodu, gdzie pracowała jako pielęgniarka w szpitalu Babuszkina.

Jej zawód, związany z medycyną, pojawia się w katalogu (zob. zdjecie) z 1911 roku – prawdopodobnie «asystent lekarza».

Jej życie osobiste

Nic nie wskazuje na to, że jest mężatką. Raczej wyemancypowana i samotna kobieta.
Zaangażowana politycznie.

1899 Petersburg
Wiera Michailowna Tietiajew po raz pierwszy pojawiła się w roczniku petersburskim w 1899 roku, jako «córka DSS (Rzeczywistego Radcy Stanu)». Mieszka na 25 ulica Spaskaja.
W 1900 roku przeniosła się na 62-6 prospekt Kamiennoostrowskiy.
W 1901 roku przeniosła się ponownie na 8 ulica Ligowskaja.

Charków 1902
Wiemy o jej wysoce politycznym pobycie w 1902 roku w Charkowie.

1903 Niżny Nowogród
Mieszka i pracuje w szpitalu w Niżnym Nowogrodzie.

1903 Prowincja Grodno
Aresztowana przez policję cesarską w 1903 roku w Niżnym Nowogrodzie, została wysłana do obwodu grodzieńskiego, regionu jej ojca.

Petersburg
Tym razem zamieszka ze swoim ojcem Michaiłem Aleksandrowiczem i swymi dwoma braćmi Władimirem i Michaiłem oraz jego żoną, przy ulicy Barmelejewa 1. (Rocznik 1911)
W 1915 roku mieszkała z całą rodziną przy prospekcie Aptekarskim 6.
Po rewolucji 1917 roku nie pojawia się już w katalogach.

styczeń 1942
Dowiadujemy się, że zmarła w styczniu 1942 r. jako ofiara blokady Leningradu. Jej miejscem zamieszkania była ulica Piesocznaja 19 m. 8, mieszkała tam z bratem Władimirem i jego żoną.

Jej grób znajduje się na cmentarzu Serafimovskoye. (Blokada, v. 30)

źródło: lista osób, które zginęły podczas blokady