? – ?

Nina Pawłowna Diukowa

Córka Pawła Pietrowicza Diukowa i Marii Michajłowny Tietiajew.

Niektóre daty

1896-1899 – szacowany okres jego urodzenia

1913 – śmierć ojca

1917 – pojawia się po raz pierwszy w roczniku petersburskim.

Jej życie

Znaleźliśmy tylko jego obecność w katalogu z 1917 roku. Musi zatem mieć co najmniej 18 lat.

Jego praca: ??? “Gos. sber. kassa” – Pozostaje do rozszyfrowania.

Mieszka z owdowiałą matką przy ulicy Kronverkskaya 13b.