ur. 1925 r.

Tatiana Michajłowna Tietiajew

Tatiana Michajłowna jest córką Michaiła Michajłowicza Tietiajewa i Jekatieriny Wsiewołodownej Boczkarewej.

Podobnie jak jej ojciec, jest geologiem.

Niektóre daty

1925 – urodziła się prawdopodobnie w Leningradzie, najmłodsza córka Michaiła Michajłowicza Tietiajewa. Ma dwóch przyrodnich braci: Aleksieja i Aleksandra.

Jej życie było pełne dramatów.

1942 – Straciła brata podczas oblężenia Leningradu.

1949 – jej ojciec zostaje skazany na 25 lat ciężkich robót.

W tym okresie jej brat Aleksander również zostaje zesłany na Kołymę.

1956 – umiera jej ojciec, złamany ciężką pracą.

Jej życie zawodowe i osobiste

Geolog – poszła w ślady ojca.

Według świadectwa W.K. Gajduka, kuzyna rodziny matki, ekspedycje Tatiany jako geologa odbywały się w rejonie Czity (Transbaikal). Każdego lata przyjeżdżała do pracy w terenie.

W 2015 roku w publikacji Uniwersytetu Zabajkalskiego «Vestnik» znajdujemy wzmiankę, na stronie 58, o jej publikacji we współpracy z Efimovem A. N. :

Rozczłonkowanie i korelacja metamorficznych kompleksów prekambryjskiego i dolnego paleozoiku zabajkalskiego. [Subdivision and correlation of Precambrian metamorphic complexes and Lower Paleozoic of Transbaikalie]. Leningrad: Nedra, 1982. 208 str.

źródło

Jej ostatni adres, niedawny :

40 Priażki reki nabereżnaja, mieszkanie 5 – 190121 Sankt Petersburg (zobacz zdjęcie fasady)

źródło

Obecnie pod tym adresem mieszka An. Efimov mieszka pod tym adresem. Czy to on jest współautorem publikacji z 1982 r.? Czy jest jej towarzyszem? Czy mieli dzieci?

źródło