? – ?

Nieznana Tietiajew

Pierwsza żona Michaiła Aleksandrowicza. (przekaz ustny)

Prawdopodobnie matka Wiery i być może Marii.

Niektóre daty

ok. 1868 – ślub z Michaiłem A. Tietiajew

1869 – urodziła się ich córka Wera

przed 1877 – narodziny córki Marii

Jej życie

Nie mamy żadnych dowodów, żadnych śladów jej istnienia.
Tylko przekaz ustny.

Możliwe, że nie miała dzieci – zaznaczyliśmy nasze przypuszczenia na podstawie dat.

Michaił A. Tietiajew pojawia się w grodzieńskiej księdze pamiątkowej z 1870 r. jako żonaty, a w 1876 r. wzmianka o nim znika. Nie pojawia się żaden inny wpis, który mógłby go zastąpić ( wdowiec lub rozwiedziony).

Maria, urodzona prawdopodobnie przed 1877 r., mogła być córką tej pierwszej żony, ale także drugiej żony Michaiła A. Tietiajewa – Zofii Aleksiejewnej.
Źródło: wszystkie Grodzieńskie Księgi Pamięci

Źródło: wszystkie Grodzieńskie Księgi Pamięci