Wiera Michajłowna Tetyaeva

Prawdopodobnie córka Michaiła Aleksandrowicza Tetiajewa.
Wiemy tak mało…..
Wolelibyśmy przedstawić ją Wam poprzez jej portret – ale z braku tymczasem najsilniejsze zdjęcie związane z jej życiem, z blokadą Leningradu, której była ofiarą.

 

Niektóre daty

1869 – narodziny.

Styczeń 1942 – śmierć w Leningradzie.

Jej życie zawodowe

Miejsce pracy Wery Michajłowny Tetyaewej pojawiło się po raz pierwszy w roczniku 1901: szpital pediatryczny księcia Piotra Georgiewicza w Oldenburgu (obecnie szpital Rauhfusa).

Jej zawód, związany z medycyną, pojawił się w katalogu z 1911 roku.

Ponizej apel dla chętnych o odszyfrowanie skrótów.

Sa vie personnelle

Wiera Michajłowna Tietajew pojawiła się po raz pierwszy w Roczniku Petersburskim w 1899 roku jako „córka DSS (Radnego stanu aktualnego)”. Mieszkała przy ulicy Spasskiej 25.

W 1900 roku przeniosła się na prospekt Kamiennoostrowskij 62-6.

W 1901 roku przeprowadziła się ponownie na ul. Ligovskaja 8.

Ona przeprowadzi się jeszcze raz, tym razem, aby zamieszkać z ojcem Michałem Aleksandrowiczem i z jej dwoma braćmi Władimirem i Michailem oraz jego żoną, przy ulicy Barmelejewa 1. (rocznik 1911)

W 1915 roku mieszkała z całą rodziną na prospekcie Aptekarskij 6.

Po rewolucji 1917 r. nie pojawiła się już w katalogach.

Dowiemy się, że zmarła w styczniu 1942 r., ofiarą blokady Leningradu.

Jej miejscem zamieszkania wtedy była ulica Pesocznaja 19 , m. 8, z bratem Władimirem.

Jej grób znajduje się na cmentarzu Serafimowskoje. (Blokada, v. 30)

Źródło