Tatiana Michaiłowna Tetyaeva

Tatiana jest córką Michaiła Michajłowicza Tetyaeva i Ekateriny Wsiewołodowej Boczkarowej.
Jest geologiem.

Niektóre daty

Urodziła się w 1925 roku, prawdopodobnie w Leningradzie, najmłodsza córka Michaiła Michajłowicza Tietejewa. Ma dwóch braci Aleksieja i Aleksandra.

Ma życie pełne dramatów.

W 1942 roku straciła brata Aleksieja podczas oblężenia Leningradu.

W 1949 r. jej ojciec został skazany na 25 lat ciężkiej pracy.

W tym czasie również jej brat Aleksander został wysłany na Kołymę.

Jej ojciec, złamany przez skazanie i pracę przymusową, zmarł w 1956 roku.

Źródło

Jej życie zawodowe i osobiste

Geolog – podążała sladami ojca.

Według zeznań V.K. Gajduka, kuzyna z rodziny jej matki, wyprawy Tatiany jako geologa miały miejsce w regionie Chity (Transbajkal). Każdego lata przyjeżdżała do pracy w terenie.

W 2015 roku w publikacji Uniwersytetu Zabajkalskiego „Vestnik” na stronie 58 znajdujemy wzmiankę o jej publikacji we współpracy z Efimovem A. N.

Rozkład i korelacja prekambryjskich i dolnopaleozoicznych kompleksów metamorficznych w Transbajakalu. [Subdivision and correlation of Precambrian metamorphic complexes and Lower Paleozoic of Transbaikalie]. Leningrad: Nedra, 1982. 208 str.

Źródło

Jej ostatni adres, niedawny:

Nabereżnaja Rzeki Priażki 40, m. 5 – 190121 Sankt Petersburg (patrz zdjęcie fasady)

Źródło

Dziś pod tym adresem żyje An. Efimow. Czy jest on współautorem publikacji z 1982 roku? Czy jest on jej towarzyszem życia?

Źródło