Właśnie odkrylismy cenny dokument: książka adresowa i kalendarz obwodu grodzieńskiego pochodzący z 1875 (część 2)! Ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu, znaleźliśmy tam Michaiła Aleksandrowicza Tetyaeva. Mieszkał już wówczas w okolicach Słonimia!

Na razie zamieszczamy ten dokument na blogu z apelem o pomoc w rozszyfrowaniu akronimów i skrótów. Mamy mały pomysł na lekturę:

Zgromadzenie sędziów pokoju (w Słonimie)
…….. (?) Sądy pokoju:
2….. (?) (Przewodniczący Zgromadzenia) Radca Rzeczywisty (?)  Mickaïl Aleksandrowicz Tetyaev, (rzeczywiste (?), studia w Moskwie, żonaty, pracował przez 9 lat, w (w regionie?) od 1867, pelni te funkcje od 1872).

Oto link, strony 26 i 144